Kelas bahasa jepun Persatuan Alumni Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun Malaysia (the Japan International Cooperation (

Kelas Bahasa Jepun bertujuan untuk meningkatkan interaksi sos ial dikalangan rakyat Malaysia dan rakyat Jepun serta meningkatkan persefahaman diantara kedua - dua pihak. Kel as berkenaan telah dijalankan dengan kerjasama Persatuan Pemandu Pelancong Bumiputra (BTGA) dan Professional Tourism Academy and Management. (PR OTAM). Kursus berkenaan terbuka kepada ahli myJICA dan juga kepada sesiapa yang berminat untuk belajar Bahasa Je pun. Kursus telah dimulakan pada 23 Ogos 2014. Seramai 16 peserta telah menghadiri kursus berkenaan. Sebanyak 11 kelas telah dilaksanakan sehingga 1 November 2014. Walau bagaimanapun kelas berkenaan terpaksa dihentikan pada 8 November 2014 disebabkan guru Bahasa Jepun sibuk dengan komitmen lain dan tidak dapat meneruskan kelas berkenaan. Sehingga kini, pihak PROTAM masih mencari guru Bahasa Jepun yang sesuai untuk meneruskan kelas berkenaan.